บริษัท ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด

TFRS for SME - TAS 19 for SME

บริษัท ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด (TAS Consulting Co., Ltd.) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินผลประโยชน์พนักงาน TAS19 ยินดีให้คำปรึกษาและบริการในเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสายตรงที่ที่ปรึกษาของเราได้ทันที

เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ TFRS for SMEs ให้บริษัทของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ บริษัทที่ได้รับผลกระทบจะต้องทำการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน TAS 19 ให้ทันปิดงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้เป็นต้นงวด 1 มกราคม 2560 ตามที่มาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมจะเริ่มบังคับใช้

เตรียมตัวให้พร้อม คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ ตั้งแต่วันนี้ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

  • เตรียมข้อมูลพนักงานรายบุคคลและข้อมูลทางสถิติ
  • Upload ข้อมูลพนักงานเข้าสู่ระบบ
  • กรอกข้อมูลทางสถิติ
  • ระบบจะคำนวณและออกรายงานผลประโยชน์พนักงาน TAS 19 ให้ทันที

ข้อมูลติดต่อ


http://www.tas19.com/consult/

0802568668

โซเชียลเน็ตเวิร์ก


@

@

สินค้า / บริการ : บริษัท ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับ: บริษัท ทีเอเอส คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัดฝากข้อความถึงกิจการ

คุณสามารถฝากข้อความถึงกิจการนี้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องติดต่อกลับได้

หมายเหตุ: ข้อความของคุณ จะไม่ถูกแสดงผลในหน้านี้ อย่างไรก็ตาม กรุณาเลือกใช้คำสุภาพในการติดต่อกับกิจการ

เราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบเพื่อให้ผู้เกี่ยวของกับกิจการนี้ตรวจสอบ